top of page

Jeg jobber som skuespiller i film,

ved institusjonsteatre og i det frie feltet,

samt lydbokinnlesning i studio.

I tillegg skriver og produserer jeg egne forestillinger.

Fiolinen min er en viktig kollega og venn.

Foto: Frode Fjerdingstad

bottom of page